Spelmegafonen

Högt och lågt om spel och fotografi

Gyllene snittet och bra foton

För att bli en bra fotograf krävs en mängd egenskaper. De goda nyheterna är att de flesta kan öva på dessa egenskaper och bli bättre. Visst är somliga mer talangfulla än andra när det gäller fotografier, men det finns trots detta massor av saker man kan lära sig. En viktigt sak i foton är kompositionen, alltså hur bilden är sammansatt. För att komponera en bra bild kan det vara bra att ha det gyllene snittet i åtanke. Det gyllene snittet är ett förhållande mellan olika sträckor och är ett koncept som applicerats inom både foto, arkitektur och målning genom tiderna. Ända sedan Pythagoras tid har det gyllene snittet varit ett känt begrepp, och det har setts som en norm för harmoni när det gäller komposition.

Gyllene snittet hjälper dig ta bra bilder

Gyllene snittet och komposition

För att bli bättre på att fotografera kan det vara bra att lära sig några grundläggande regler. Dessa regler behöver man givetvis inte alltid följa, men faktum är att det finns några rekommendationer som ofta gör bilderna mer harmoniska, och enligt många, helt enkelt bättre. En sak man ofta pratar om är hur linjerna i bilden ligger. Flera parallella linjer är till exempel ett sätt att skapa djup i bilden och kan vara bra när man fotar landskap. Trianglar är också en form man ofta använder när man fotar. En rättvänd triangel är ett sätt att skapa stabilitet, medan motsatsen råder om man använder formen av en uppochnedvänd triangel.

Det gyllene snittet sägs stå för den yttersta harmonin i en bild, och för den som vill ta en konventionellt bra bild kan det som sagt vara bra att tänka på. När man väl har det gyllene snittet klart för sig kan man också rucka lite på detta, vilket kan lede till intressanta och innovativa kompositioner. Om man verkligen vill bli en bra fotograf räcker det dock inte bara med att tänka på det gyllene snittet. Att öva sig och vara ute med kameran då och då är viktigt, inte minst för att man ska hitta intressanta objekt att fotografera.